Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 23

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 28

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 34

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 38

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 49

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 58

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 62

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 71

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 81

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/utils/validation.php on line 40

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 479
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva
zajezdnia_bg3
zajezdnia_bg1
zajezdnia_bg4
1 2 3

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.

Jeśli nie zablokujesz tych plików w swojej przeglądarce, oznacza iż zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Szanowni Państwo,

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Pani Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych Hotele De Silva Sp. z o. o., *

Kontakt do IOD poprzez:

 1. a)  e-mail:

 2. b)  listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:

 •   Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;

 •   Hotele De Silva Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno;

  Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

    

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *lista podmiotów wchodzących w skład spółki Hotele De Silva Sp. z o. o .
  Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków; Hotel De Silva Inn Katowice Airport, ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice; Hotel De Silva Warszawa Piaseczno, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno;

  

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

 

z Inspektorem Ochrony Danych Hotele De Silva Sp. z o. o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Hotele De Silva Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 45 B, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem:

a) telefoniczny: +48 22 858 27 44;

b) listowny: Hotele De Silva Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno

c) lub poprzez kontakt bezpośredni do zarządzanej przez administratora Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków e-mail: , czy telefonicznie: +48 668 873 726 5

 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:

 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych)

 

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

8.Ma Pani/Pan prawo do:
 uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

 

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych w zakładce RODO/Prawa osób dostępnej na stronie www.starazajezdniakrakow.pl a następnie po wypełnieniu i podpisaniu, wniosek z żądaniem należy:
a) przesłać na adres e-mail: lub
b) dostarczyć osobiście do Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;
c) przesłać listownie na adres korespondencyjny z dopiskiem dla IOD:
 Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;
 Hotele De Silva Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno;

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.


Copyright © 2015 Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: 2infinity
facebook Google+ e-mail