Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 23

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 28

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 34

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 38

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 45

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 49

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 58

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 62

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 71

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 81

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/utils/validation.php on line 40

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/desilva/public_html/desilva.hosting24.pl/starazajezdnia/libraries/vendor/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 479
RODO - Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva
zajezdnia_bg3
zajezdnia_bg1
zajezdnia_bg4
1 2 3

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.

Jeśli nie zablokujesz tych plików w swojej przeglądarce, oznacza iż zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO
Przetwarzanie danych osobowych w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych

 

Administrator Danych:

1. Hotele DeSilva Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 45B 
Jako Administrator Danych dla obiektu:
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w Krakowie
Kontakt: e-mail:

Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych (IOD): 
Z-cy Inspektora Ochrony Danych: 


Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny. 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

 • - wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • - obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • - wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 • - obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
 • - w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • - prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów. W tym celu będziemy analizować wybory zakupowe związane z naszą działalnością, aby oferować usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i preferencji;
 • - podtrzymania relacji z klientem;
 • - prowadzenia analiz statystycznych;
 • - zapewnienia obsługi płatniczej;
 • - windykacji należności;
 • - archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • - gromadzonych przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie hotelu;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

 • - na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
 • - na przetwarzanie danych:
 • a.) zapisanych w formularzu kontaktowym;
  b.) usłudze newsletter;
  c.) zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
  d.) zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://starazajezdniakrakow.pl/
  e.) przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  f.)  wizerunkowych.


Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Wymagamy podania następujących danych: 

 • - dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli korzystają Państwo z parkingu możecie dodatkowo zostać poproszeni o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła.
 • - dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • - dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu i adres email oraz dane dotyczące karty płatniczej (imię, nazwisko, rodzaj karty, numer karty i data ważności karty – miesiąc i rok oraz kod zabezpieczający CVV , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • - dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej: 
 • - Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 • - dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi.
 • - dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji GDS i innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez nas;


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
Mają Państwo prawo do:

 • - dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • - pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • - uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • a.) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby; 
  b.) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  c.) stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  d.) ewentualnym źródle pozyskania danych;
  e.) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  f.)  planowanego okresu przechowywania danych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych: 
Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • - podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • - innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 • - organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa. 

Przechowywanie danych osobowych: 
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • - dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • - wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
 • - zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • - statystycznych i archiwizacyjnych;
 • - maksymalnie przez 6 lata od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług. 

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:

 • - przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres odpowiedniego obiektu;
 • - przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
 • - składając pismo w recepcji hotelowej danego hotelu; w przypadku podmiotu „Restauracja Stara Zajezdnia by DeSilva” w Krakowie ten sposób nie ma zastosowania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w jednym z naszych hoteli.

 

Zapoznaj się z Polityką Prywatności DeSilva

 

Monitoring - klauzula informacyjna DeSilva


Copyright © 2015 Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: 2infinity
facebook Google+ e-mail